Jakość

Atesty

Na produkowane przez nas filtry posiadamy atesty wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

 

Normy PN-EN-779

Wszystkie produkowane przez nas filtry są zgodne z normą PN-EN-779 (określającą parametry filtracji). Na życzenie klienta wystawiamy Deklaracje Zgodności.”