O filtracji

Odpowiednia czystość powietrza jest bardzo istotna zarówno ze względów technologicznych (przemysł elektroniczny, optyka, farmakologia) oraz z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. Pyłki, alergeny i kurz przedostają się do różnych pomieszczeń szczególnie w okresie grzewczym.

Przez ciągłą cyrkulację powietrza mogą wpływać negatywnie na zdrowie człowieka. Jego niekorzystne działanie dotyczy nie tylko układu oddechowego ale również pokarmowego, czy kondycji skóry. Istnieje również widoczna zależność między czystością powietrza a funkcjonowaniem części elektronicznych różnych urządzeń. Zanieczyszczenie powietrza wpływa niekorzystnie na działanie często drogiego sprzętu. Generalnie odczuwalne w pomieszczeniach zanieczyszczenia klasyfikujemy na mineralne i niemineralne. Zanieczyszczenia stałe w powietrzu atmosferycznym można dzielić wg kryterium wielkości cząstek na: pyły Ø 100µm (powstają w efekcie ścierania, szlifowania, erozji), wyziewy Ø 1µm (cząstki stałe formujące się z pyłów), dymy Ø 1µm (produkty niecałkowitego spalania). Większe drobiny kurzu (ok. 100µm) osadzają się na różnych powierzchniach, z kolei mniejsze (do 10µm) prawie w ogóle nie opadają utrzymując się w strefie przypodłogowej. Koncentracja drobnych pyłków atmosferycznych podlega zmianie w zależności od pory roku czy pogody, jednak na wartość średniej zawartości kurzu ma przede wszystkim wpływ miejscowy stan czystości powietrza oraz powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Jeszcze inną grupę zanieczyszczeń stanowią cząsteczki o wymiarach do 1µm, są to zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego głównie w postaci zapachów. Na odczuwanie zapachów wpływa między innymi wilgotność powietrza W przypadku zapachu tytoniu oraz przy zapachach kuchennych wrażliwość na nie staje się mniejsza ze wzrastającą wilgotnością. Inaczej jest jednak z zapachami pochodzącymi od farb, materiałów gumowych oraz linoleum, w takich przypadkach reakcja organizmu ludzkiego jest odwrotna. Do najczęstszych zanieczyszczeń organicznych należą bakterie (0,2 ± 5,0µm). Przenoszą się one głównie na powierzchniach cząstek pyłu, stąd tak ważne jest odpylanie powietrza, co pośrednio wpływa na poprawę warunków bakteriologicznych w pomieszczeniach. Dla alergików niebezpieczne są pyłki kwiatów (5,0 ± 150 µm) oraz zarodniki grzybni (1,0 ± 20 µm).

Wirusy z uwagi na małe rozmiary (Ø< 1µm) stanowią poważny problem dla systemów zapewnienia właściwej czystości w pomieszczeniach.

Zanieczyszczenia stałe i gazowe zawarte w powietrzu mogą zostać uchwycone i od niego oddzielone za pomocą filtrów powietrza.

Osadzanie się cząstek w filtrze jest rezultatem różnych zjawisk fizycznych między innymi takich jak:

  • zjawisko dyfuzji (jako następstwo molekularnych ruchów Browna bardzo małych cząsteczek)
  • zjawisko bariery (występuje gdy cząstka porusza się wzdłuż linii przepływu, której odległość od włókna w miejscu opływania jest mniejsza niż pół średnicy)
  • zjawisko sita (dotyczy tylko tych cząstek, których średnica jest większa niż swobodny przekrój między włóknami)
  • zjawisko bezwładności (osadzanie cząstki na włóknie, gdy cząstka ma określone wymiary i nie może z tego powodu poruszać się wzdłuż linii przepływu oraz gdy znajduje się wewnątrz pewnego określonego przedziału odległości od linii symetrii).

Urządzenia filtracyjne posiadają określoną zdolność magazynowania pyłu. Jest to masa pyłu zatrzymanego przez filtr przypadającą na jednostkę powierzchni filtracyjnej, przy której zostanie osiągnięty tzw. stan obłożenia filtra. Dlatego tak istotna dla systemów wentylacyjno- klimatyzacyjnych jest regularna konserwacja instalacji oraz wymiana filtrów oczyszczania powietrza.

O filtracji 2 zdjęcie na dole strony