Oczyszczanie powietrza

Zanieczyszczenia stałe i gazowe zawarte w powietrzu mogą zostać uchwycone i od niego oddzielone za pomocą filtrów powietrza. Osadzanie się cząstek w filtrze jest rezultatem różnych zjawisk fizycznych